Title

Click here to edit subtitle

Prayer Requests Request a Prayer


Ang Pagpupuri at Pagdakila natin sa ating Bugtong At Buhay na Diyos ng mga diyos na walang iba kundi si Jesukristo!!!

God Bless!!!

over a year ago by Librada Pray for me
Pagpalain tayong Lahat ng Ating Diyos Amang Nasa Langit!!!

MISGUIDED

over a year ago by An Pray for me
Nais ko po sanang humingi ng inyong dasal at payo sa kasalukuyan ko pong sitwasyon ngayon. Ako po'y naliligaw ng landas at sa bigat at dami ng mga naging kasalanan ko sa pamilya ko, nagsawa na sila sa akin. Alam ko pong mali na piliin ang minamahal kaysa pamilya. Gusto ko pong magkaroon ng kaliwanagan ang aking isip at landas na tinatahak. Nahihirapan at nabibigatan na po ako sa lahat ng mga problema at pagsubok na patong-patong na. Pinagsisisihan ko po lahat ng nagawa ko pero hindi ko po alam kung papano po ako babangon at magsisimula ulit. Gusto ko pong magbagong buhay pero hindi ko po alam kung papano.