Title

Click here to edit subtitle

Home

Welcome To The Back To Christ Website!!!
God Bless You All of Our One and Only Living God Jesus Christ!!!
IneedYou
Melody (BTC)
0:00/5:57

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

BACK TO CHRIST

Watch Our Music Video On Youtube!

  • MISGUIDED

    Nais ko po sanang humingi ng inyong dasal at payo sa kasalukuyan ko pong sitwasyon ngayon. Ako po'y naliligaw ng landas at sa bigat at dami ng mga naging kasalanan ko sa pamilya...
  • God Bless!!!

    Pagpalain tayong Lahat ng Ating Diyos Amang Nasa Langit!!!